Ohutusstandardid alumiiniumrampide kasutamisel

Kalkulaator:

Pealesõidetava pinna kõrgus maapinnast:

Soovitatav rambi pikkus:

mm

Mida selle numbriga edasi teha:

  • Vaata kataloogis saadud pikkusega rampe.
  • Nende seast vali mudel piisava kandevõimega sinu laaditava sõiduki jaoks.
  • NB! Kandevõime sõltub laaditava sõiduki teljevahest.

Kui pikka rampi on mul vaja?

Kiire vastuse saamiseks kasuta joonise all olevat kalkulaatorit.

L = Rambi pikkus
H = Kõrgus maapinnast
C = Rambi tõus

Enne kasutamist tuleb veenduda, et maa vastu käivad rambi kinga tallad on maapinnaga paralleelsed, nagu joonisel kujutatud. Kaldtee pikkuse valimisel tuleb järgida, et laadimisnurk ei ületaks 16,5° - teisendades selle nurga tõusuks saame:
C = 30%

Näide:

Pind, kuhu peale tahame sõita, asub 1,0 meetri kõrgusel maapinnast, seega H = 1000 mm. Teades, et tõus võib maksimaalselt olla C = 30%, saame leida rambi pikkuse valemiga:

Otsitava rambi pikkuseks saame:

Meie pealesõidu nurk ei tohiks ületada 16,5° aga ta võib olla sellest madalam, võime alati kasutada veidi pikemaid rampe. Kataloogis on mudelid saadaval pikkustes iga 500 mm tagant. Antud juhul sobib meile lähim pikkus: 3500 mm.

Nüüd jääb üle vaid võrrelda kataloogi tabelites olevaid 3500 mm pikkuseid rampe ja leida mudel sobiva kandevõimega meie veetava sõiduki teljevahe kohta.

  1. Tootja poolt määratud rambi kandevõime eeldab kaalu jaotumist ühtlaselt vastavalt kataloogis sätestatud tejlevahele ja laiusele.
  2. Mida suurem on kaalu kontsentratsioon, seda väiksem on rambi kandevõime.
  3. Palume pöörata tähelepanu ka tabelis määratud roomiku/ratta minimaalsele laiusele.
  4. Juhul, kui teil on vaja lühemaid rampe, kui ohutusstandardi järgi ette nähtud miinimumpikkus, pöörduge meie poole eritellimusega. Rambi geomeetria peab ühtima kasutatava laadimisnurgaga.
  5. Terasest roomikutega sõidukite puhul tuleb valida rambid 15% suurema kandevõimega.