Ohutusstandardid alumiiniumrampide kasutamisel

Kalkulaator:

Pealesõidetava pinna kõrgus maapinnast:

Soovitatav rambi pikkus:

mm

Edasi jääb üle vaid:

  • võrrelda kataloogi tabelites olevaid saadud pikkusega rampe
  • leida mudel sobiva kandevõimega veetava sõiduki teljevahe korral.

Kui pikka rampi on mul vaja?

Kiire vastuse saamiseks kasuta joonise all olevat kalkulaatorit.

L = Rambi pikkus
H = Kõrgus maapinnast
C = Rambi tõus

Enne kasutamist tuleb veenduda, et maa vastu käivad rambi kinga tallad on maapinnaga paralleelsed, nagu joonisel kujutatud. Kaldtee pikkuse valimisel tuleb järgida, et laadimisnurk ei ületaks 16,5° - teisendades selle nurga tõusuks saame:
C = 30%

Näide:

Pind, kuhu peale tahame sõita, asub 1,0 meetri kõrgusel maapinnast, seega H = 1000mm. Teades, et tõus võib maksimaalselt olla C = 30%, saame leida rambi pikkuse valemiga:

Saame otsitava rambi pikkuseks:

Meie rambi nurk ei tohiks ületada 16,5° aga ta võib olla sellest madalam. Võime alati kasutada veidi pikemaid rampe, kataloogis on pikkused saadaval iga 500mm tagant. Antud juhul sobib meile lähim pikkus: 3500mm.

Nüüd jääb üle vaid võrrelda kataloogi tabelites olevaid 3500mm pikkuseid rampe ja leida mudel sobiva kandevõimega meie veetava sõiduki teljevahe korral.

  1. Tootja poolt määratud rambi kandevõime eeldab kaalu jaotumist ühtlaselt vastavalt kataloogis sätestatud tejlevahele ja laiusele.
  2. Mida suurem on kaalu kontsentratsioon, seda väiksem on rambi kandevõime.
  3. Palume pöörata tähelepanu ka tabelis määratud roomiku/ratta miinimum laiusele.
  4. Juhul kui soovite rampe, mis on pikemad, kui ohutusstandardi valemi järgi arvutatud miinimumpikkus, palume sellest ette teatada, kuna maapealse "kinga" kuju peab vastama laadimisnurgale.
  5. Terasest roomikutega sõidukite puhul tuleb valida rambid 15% suurema kandevõimega.